Synchronisatieprobleem (Agenda <-> Google Calendar)

Discuss EssentialPIM in Dutch

Moderators: PeCe, Moozer

Post Reply
EFvanGelder
Guru
Posts: 139
Joined: Thu Mar 29, 2012 9:02 am
Been thanked: 24 times

Synchronisatieprobleem (Agenda <-> Google Calendar)

Post by EFvanGelder »

Sedert de laatste tijd (huidige en vorige relase van EPIM), merk ik dat de synchronisatie tussen Essental PIM en Google Calendar verre van betrouwbaar is, in zo'n mate, dat ik op het moment alleen nog maar enkelzijdig synchroniseer, en wel van Google naar Essential PIM. En zelfs dat gaat lang niet altijd goed.

Het volgende probleem doet zich voor:

GEGEVEN:
 • In Google Calendar staan diverse agenda's, die gesynchroniseerd worden met overeenkomstige categorieën in Essential PIM.
 • Afspraken gemaakt in Essential PIM worden na synchronisatie ook zichtbaar in Google Calendar, en vice versa. (tweezijdige synchronisatie).
 • De permissies in de agenda's zijn zodanig geconfigureerd, dat zowel in de Google Calendar als in de overeenkomstige Essential PIM categorieën, afspraken gecreëerd, gewijzigd of verwijderd kunnen worden.
 • De versie van Essential PIM is 8.64, de versie van Windows is 10, volledig bijgewerkt met alle updates tot op de dag van vandaag.
ALS
 • Ik een synchronisatie tussen Essential PIM en Google Calendar uitvoer, worden sommige afspraken niet gesynchroniseerd, terwijl andere afspraken binnen dezelfde agenda (Google) of categorie (Essential PIM) wél correct gesynchroniseerd worden.
OPMERKINGEN
 • Het maakt daarbij niet uit in welke calendar (Google) of categorie (Essential PIM) die afspraken staan.
 • In het geval van nieuwe afspraken blijven de afspraken maar zichtbaar aan één van beide kanten, in het geval van een gewijzigde afspraak wordt de wijziging niet gesynchroniseerd, in het geval van verwijdering blijft de afspraak aan één van beide kanten zichtbaar.
 • Welke afspraak wel, en welke niet correct gesynchroniseerd zal gaan worden, valt niet te voorspellen.
 • Soms helpt het, een kleine wijziging in de tekst van de afspraak te maken aan en dan de synchronisatie te herhalen. Meestal wordt in tweede instantie, na die wijziging, de synchronisatie dan wél goed uitgevoerd. Blijkbaar is dit een kwestie van afspraken aan de Google kant, die niet geflagd zijn voor synchronisatie. Door een kleine wijziging in de afspraken te maken wordt die 'flagging' geforceerd.
  Wordt de wijziging dan weer hersteld en weer gesynchroniseerd, dan kunnen twee dingen gebeuren: soms wordt wederom de synchronisatie correct uitgevoerd, soms verdwijnt de afspraak dan volledig in Essential PIM). Het is dus duidelijk, dat de wijziging aan de Essential PIM kant niet juist wordt verwerkt. Een wijziging aan de ene kant mag nooit resulteren in een verwijdering aan de andere kant.
  Als ik de wijziging aan de Essential PIM kant doorvoer, dan gebeurt het zelden of nooit, dat in tweede instantie de synchronisatie wél correct wordt doorgevoerd naar Google Calendar.
  Ik heb tevens de indruk, dat dit fenomeen zich meestal manifesteert bij afspraken die een herhalend karakter hebben. Maar daar heb ik er veel van, dus dat kan toeval zijn.
Essential PIM heeft een aantal enorme voordelen op Google Calendar of Outlook Calendar: probeer daar maar eens een incidentele afspraak te kopiëren naar een stuk of tien willekeurige data in het jaar, dan weet je meteen wat ik bedoel. En dan begin ik nog niet eens over het aantal zoek- en filtreermogelijkheden in Essential PIM.
Maar die voordelen wegen nooit op tegen het nadeel van een onbetrouwbaar resultaat en alle controlewerk die dat meebrengt. Het tijdverlies is dan veel groter dan de tijdwinst.
Ik gebruik(te) deze applicatie dan ook graag.

Vooralsnog heb ik de synchronisatie gewijzigd naar halfzijdig: er wordt nu alleen nog gesynchroniseerd van Google naar Essential PIM. Zo weet ik dat de afspraken in Google Calendar in ieder geval altijd correct zijn. Ik had ook de synchronisatie halfzijdig (dus één richting) van Essential PIM naar Google kunnen instellen, zodat in ieder geval de Essential PIM agenda correct is, maar dan zou mijn Google calendar, en daarmee die op mijn telefoon en op mijn tablet, onbetrouwbaar zijn. Helaas is met deze keuze, Essential PIM hierdoor (tijdelijk) gedegradeerd van mijn meest favoriete productiviteits tool, tot een soort backup tooltje, vooral om mijn adressenbestand nog te beheren. Het is nu zinloos geworden mijn agenda bij te werken in Essential PIM, want die wijzigingen worden nu toch niet meer gesynchroniseerd.

Ik vind dat wel heel jammer en hoop dat de synchronisatiekwaliteit binnenkort aanmerkelijk verbeterd wordt.
With kind regards,
Erik Franciscus van Gelder
Post Reply